Καταχωρήσεις προς πώληση

Δείτε καταχώρηση με Κωδ #177
5
Canada, Nova Scotia, Nova Scotia
μη αξιοποιημένη έκταση
48 845 CAD
Δείτε καταχώρηση με Κωδ #145
15 360°
Canada, New Brunswick, Fosterville
μη αξιοποιημένη έκταση
395 000 CAD
Δείτε καταχώρηση με Κωδ #115
15 360°
Canada, Nova Scotia, Guysborough
Σπίτι μιας οικογένειας
375 000 CAD

Καταχωρήσεις προς πώληση με βάση τις κατηγορίες