Καταχωρήσεις προς πώληση

Δείτε καταχώρηση με Κωδ #186
9
Canada, Nova Scotia, Whycocomagh
μη αξιοποιημένη έκταση
49 800 CAD
Δείτε καταχώρηση με Κωδ #187
13
Canada, Nova Scotia, Molega
μη αξιοποιημένη έκταση
48 700 CAD
Δείτε καταχώρηση με Κωδ #180
14
Canada, Nova Scotia, Shelburne
μη αξιοποιημένη έκταση
123 500 CAD
Δείτε καταχώρηση με Κωδ #170
2
Canada, New Brunswick, Bathurst
μη αξιοποιημένη έκταση
22 700 CAD
Δείτε καταχώρηση με Κωδ #156
6
Canada, Nova Scotia, Nova Scotia
μη αξιοποιημένη έκταση
39 700 CAD
Δείτε καταχώρηση με Κωδ #145
15 360°
Canada, New Brunswick, Fosterville
μη αξιοποιημένη έκταση
350 000 CAD
Δείτε καταχώρηση με Κωδ #115
15 360°
Canada, Nova Scotia, Guysborough
Σπίτι μιας οικογένειας
375 000 CAD

Καταχωρήσεις προς πώληση με βάση τις κατηγορίες